Bygga Bastu

Att planera och bygga en bastu

Innan man börjar bygga bör man bestämma vilken typ av bastuaggregat som skall monteras. Bastuaggregatet är ju bastuns hjärta och har stor betydelse för resultatet. Val av bastuaggregat påverkar också bastuns utformning av lavar.

 Välj rätt bastuaggregat

Att välja rätt på bastuaggregat

När du väljer till aggregat behöver du också veta vilket typ av bastubad du föredrar. Gillar du torra bad med hög temperatur eller vill du kunna variera dina bad mellan torra och bastubad med hög fuktighet? Läs i vår produktkatalog om de olika typer av aggregat som vi erbjuder, eller kontakta oss eller din närmaste återförsäljare så får du hjälp med dina val.

För att veta vilken effekt man ska ha på sitt aggregat, det vill säga hur många kW det bör ha, måste man räkna ut basturummets volym (m³). Detta gör du genom att multiplicera rummets area med takhöjden. Hur stor bastuvolym ett aggregat klarar varieriar mellan olíka fabrikat och modeller.

Bastuns inredning

Bastuns bänkar och sittytor kallas lav. Vid planering av bastulaven finns vissa minimimått som kan vara bra att känna till för att få en bra och väl fungerande bastu. Höjden mellan övre bastulav och tak bör vara 1000-1100 mm för en bastu upp till ca 4 m2.

Val av trämaterial

Val av trämaterial till bastulav och väggpanel. Idag används vanligtvis ljus asp, al, värmebehandlad asp, eller cederträ till bastuns lavar och övrig inredning. 

Isolering och bastuns väggar

Det bästa sättet att bygga bastu är att bygga den med fristående väggar runtom. Alltså ett rum i rummet. Då får man inte några problem med fukt eller ventilation

Ventilation i bastun

Luftmassa som är kallare än den omgivande temperaturen strävar alltid efter att sjunka ned mot golvet. Rumstempererad luft sjunker alltså ned mot golvet om man inte kan blanda den med den varmare luften i bastun.

Belysning i bastun

Belysningen är viktig för att skapa en stämningsfull atmosfär i din bastu. Idag används ofta ljusfiber, som har många fördelar mot en traditionell belysning. 

Bastudörr

En glasdörr är den mest tåliga, den formändras inte och den kan inte slå sig. Under dörren kan man ha en öppning varierande från ca 20 - 50 mm.

Bastuns värme i klimatzoner

Det man bör känna till är att om lufttemperaturen är högre än 80oC och luftfuktigheten 40% eller mer så är vatten-mängden i luften 0,116 g/l (bör ej vara mer än 0,05 g/l). I det ohälsosamma klimatet bildas vatten i lungorna. Vattnet kondenseras då i andningsorganen med ca 1,6 g/min.

Bastuns uppvärmningstid

Det tar ca 35 minuter att nå upp till 70oC vilket är mitt i komfortzonen A enligt "Bastuns värme och klimatzoner".Naturligtvis kan man även "kasta bad" vid 60oC och erhålla komfortabla bastubad , vilket man uppnår redan efter ca 22 minuters uppvärmning.

Bastuns energiförbrukning

Det tar ca 35 minuter att nå upp till 70 grader vilket är mitt i komfortzonen A enligt tabellen "Bastuns värme och klimatzoner".

FAQ bastu

Vanliga frågor

FAQ  Här finner du svaren på de vanligaste frågorna om bastu.

 

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder