Bygga Bastu

En glasdörr är den mest tåliga, den formändras inte och den kan inte slå sig. Under dörren kan man ha en öppning varierande från ca 20 - 50 mm.

Den öppningen fungerar som extra luftintag och kan också i de fall bastugnen placeras max 50 cm från dörr fungera som inkommande ventilationskanal. Det är också viktigt för bastuns ventilation att dörren har en silicontätning mot karmen. 

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder