Bygga Bastu

Det man bör känna till är att om lufttemperaturen är högre än 80oC och luftfuktigheten 40% eller mer så är vatten-mängden i luften 0,116 g/l (bör ej vara mer än 0,05 g/l). I det ohälsosamma klimatet bildas vatten i lungorna. Vattnet kondenseras då i andningsorganen med ca 1,6 g/min.

Bastuklimat med temperatur 80 - 90OC och 40% RH eller mer är direkt olämpligt och bör undvikas. 
Lämplig bastutemperatur är alltså 55oC - 75oC och med en relativ luftfuktighet på ca 50 - 30%.
xSlutsatsen är den, att badkastning vid höga temperaturer omkring 90oC med en luftfuktighet över 15% RH kan vara hälsovådligt och bör därför undvikas.

Kroppen och hudens reaktion i bastun

Att bada bastu är att rena kroppen och att uppnå välbefinnande och uppfriskning genom svettning. Detta sker genom att den relativa luftfuktigheten överförs till huden och kondenseras. Värmen transporteras därmed lätt in i kroppen och svettning uppstår. Därför är luftfuktigheten i kombination med temperaturen väldigt viktigt i bastun.

Läs mer om bastuns värme och klimatzoner i vår digitala folder här

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder