Bygga Bastu

Det tar ca 35 minuter att nå upp till 70oC vilket är mitt i komfortzonen A enligt "Bastuns värme och klimatzoner".Naturligtvis kan man även "kasta bad" vid 60oC och erhålla komfortabla bastubad , vilket man uppnår redan efter ca 22 minuters uppvärmning.

"Kasta bad" är när man slår vatten över de heta stenarna i bastuaggregatets stenmagasin. Förutsättningen är naturligtvis att man har stort stenmagasin. Ett 6 kW aggregat bör ha stenmagasin om ca 20 - 35 k

Den totala energiförbrukningen vid olika temperaturer. 
Vid 90oC förbrukas mer än dubbelt så mycket energi som vid 70oC. Exempelvis är energiförbrukningen vid 70oC är ca 5,3 kWh. Genom att sänka temperaturen i bastun från 90oC till 70oC kan man sänka sin energikostnad med mer än 50 %.

Läs mer om bastuns uppvärmingstid och klimatzoner i vår digitala folder här

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder