Bygga Bastu

Det tar ca 35 minuter att nå upp till 70 grader vilket är mitt i komfortzonen A enligt tabellen "Bastuns värme och klimatzoner".

Naturligtvis kan man även "kasta bad" vid 60 grader och erhålla komfortabla bastubad , vilket man uppnår redan efter ca 22 minuters uppvärmning. "Kasta bad" är när man slår vatten över de heta stenarna i bastuaggregatets stenmagasin. Förutsättningen är naturligtvis att man har stort stenmagasin. Ett 6 kW aggregat bör ha stenmagasin om ca 20 - 35 kg.

Vid 90 grader förbrukas mer än dubbelt så mycket energi som vid 70 grader. Här kan man utläsa att energiförbrukningen vid 70 grader är ca 5,3 kWh. 
Genom att sänka temperaturen i bastun från 90 grader till 70 grader kan man sänka sin energikostnad med mer än 50 %.

Läs mer om bastuns energiförbrukning i vår digitala folder här

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder