Bygga Bastu

FAQ  Här finner du svaren på de vanligaste frågorna om bastu.

 

Min bastu tar lång tid att värma upp.

- Plocka om stenmagasinet. Den höga värmen i ett aggregat orskakar att stenarna rör sig eller spricker vilket resultar i att de blir för tätt packade. Stenmagasinet ska vara luftigt men välfyllt, ersätt brända och trasiga stenar.

- En orsak kan vara brist i bastuns luftflöde. Kontrollera att bastuns ventilation är enligt våra rekommendationer. Se länkad PDF 

- Säkerställ att ditt basturum är korrekt isolerat. Alla väggar och tak måste ha minst 50 mm isolering.

- Kontrollera att ditt aggregat har rätt effekt i förhållande till rummets volym. Glas och stenväggar ger extra värmeförlust. Har du exempelvis ett glasparti, brukar man addera 1 m³ per 2 m² glas till rummets totala volym.  

 


 Mitt aggregat slutar värma innan önskad temperatur är nått.

- Detta kan beror på felaktigt placerad temperatursensor. Kontrollera att placeringen är korrekt enligt produktens manual. I de fall där man även använder en bänksensor, kolla båda sensorernas placering. 

 


 Jag får en felkod från min separat styrpanel, vad betyder felkoden?

- Vid eventuella fel på exempelvis sensor eller aggregat kan en felkod visas på styrpanelens display. Dessa felkoder kan tolkas genom information som anges i manualen för respektive styrenhet. 

 


Ska en så kallad jordfelsbrytare installeras till ett bastuaggregat?

- Nej, bastuaggregatets jordning ger tillräckligt skydd.

 


Min bastu uppnår inte önskad temperatur.

- Plocka om stenmagasinet. Stenarna i aggregatet är för tätt packade, vilket medför en försämrad luftcirkulation i stenmagasinet. Dett gör att värmen inte kan spridas optimalt i bastun. 

- Kontrollera att samtliga element i aggregatet är hela. Plocka bort några stenar och stänk lite vatten på elementet, och hör du att vattnet fräser så är elementet i funktion. Är du osäker på om elementen är hela, kontakta en behörig elektriker för felsökning.

- Kontrollera temperatursensorns placering. Är sensorn felaktigt placerad resulterar det fel i avläsning av bastuns faktiska temperatur. 

- Aggregatets modell är inte avsedd för så kallad torr bastu med hög temperatur. 

 


 Hur ofta behöver jag plocka om eller byta stenarna i mitt aggregat?

- Rekommendationen är att om du bastar 1 gång/vecka ska stenmagasinet plockas om minst 1 gång/år, bastar du 2 gånger/ vecka plockas stenmagasinet om minst 2 ggn/år osv.

Vid en visuell inspektion märker du att stenarna kan vara vita, grusiga eller spruckna. Dessa stenar ska bytas ut snarast. När stenarna spricker och rör sig packas de tätt och minskar luftflödet i stenmagasinet, vilket sliter på aggregatets element och förlänger uppvärmningstiden i bastun.

 


Vilken typ av sten ska jag använda till mitt bastuaggregat?

 - Använd sten speciellt anpassad för bastuaggregat, exempelvis Olivindianbas eller keramisk sten. Säkerställ godkänd sort och storlek i aggregatets installationsanvisning.

 


 Hur ofta behöver jag behandla trämaterialet i min bastu?

- Vi rekommenderar att allt trämaterial ska behandlas innan bastun tas i bruk. Se skötselråd PDF

Vid en visuell inpektion ser du att vattnet "pärlar sig" på materialet, och då vet du att skyddet fortfarande är fungerande. Suger trämaterialet upp vattnet är det dags att behandla med nytt panel- eller laveskydd.

 


Kan jag färga in min bastupanel med en kulör?

- Med Supi bastuskydd kan du lasera din bastupanel. Välj en utav våra standardkulörer, eller bryt till en valfri NCS-kulör. Läs mer i vår produktkatalog om de olika panel- och laveskyddsprodukterna.

 


Hur ofta ska jag avkalka min ångenerator?

- Avkalkning bör normalt ske 2 gånger/år. I offentligt bruk rekommenderas en avhärdare för inkommande vatten. Se skötselråd  PDF

 


 Finns det reservdelar till mitt aggregat?

- Vanligtvis finns det reservdelar till våra aggregat. För att få rätt reservdel, leta fram aggregatets typnummer. Det står vanligtvis nedtill på en ettiket på aggregatet. Vänd dig sedan till en Exacta återförsäljare. Närmaste återförsäljare hittar du i vår sökfunktion här på vår hemsida.

 


 Hur lång garanti har jag på min bastuinteriör?

- För samtliga interiörer gäller två års garanti i privat bruk. För offentlig miljö gäller ett år. Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller inte då underhåll och skötsel av interiören har varit felaktig eller bristfällig.

 


Hur lång garanti har jag på mitt elaggregat?

På bastuaggregat lämnas normalt två års garanti. I offentlig miljö lämnas ett år. På vissa av våra modeller lämnas 5 år eller längre. Se manual för respektive produkt gällande garantitid. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, olyckshändelse eller annan yttre åverkan. 

 


 Hur lång garantitid har jag på bastudörr och bastufönster?

- På alla glasdörrar och fönster lämnas två års garanti. I offentlig miljö ett år. Garantin gäller ej skador orsakad av fukt, eller då underhåll varit felaktig eller bristfällig. Vi rekommenderar inte trädörrar i offentlig miljö, och någon garanti lämnas då inte.

 


 Hur lång garanti har jag på ånggenerator och styrutrustning?

- På alla ånggeneratorer lämnas två års garanti (offentlig miljö ett år). Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, olyckshändelse eller annan yttre åverkan. 

 


 Kan jag minska säkerhetsavståndet till min vedugn?

- Ja, med värmeskydd avsedd för din specifika vedugnsmodell kan du minska säkerhetsavståndet till brännbart material. 

- Du kan genom att använda en plåt eller en fibercementskiva med luftspalt minska säkerhetsavståndet till brännbart material. 

Vi rekommenderar att du läser rekommendationerna för aktuell vedugnsmodell i dess installationsanvisning.

 


Hittar du inte svaret på din fråga här kontakta din Exacta återförsäljare eller vår egen supportavdelning för hjälp. Exacta support tel.+46 (0)16- 200 68 24.

 

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder