Bygga Bastu

Det bästa sättet att bygga bastu är att bygga den med fristående väggar runtom. Alltså ett rum i rummet. Då får man inte några problem med fukt eller ventilation

När man börjar regla upp väggarna bör man tänka på att förbereda fär bastuaggregatet. Har man valt ett vägghängt aggregat måste väggen förstärkas där den monteras. Lämpligtvis använder man en plywood- skiva 600x680 mm. Planera att alla väggar och tak måste ha minst 50 mm isolering.

En bra bastuvägg har följande uppbyggnad :
1. Panel på bastuns insidesväggar och tak.
2. Aluminiumfolie (fuktspärr).
3. Isolering , minst 50 mm.
4. Någon typ av väggskiva

Aluminiumfolien tjänar 3 syften.

1. Den fungerar som fuktspärr.
2. Den reflexerar värmen tillbaks in i bastun.
3. Den styr också ventilation.

Viktigt att tänka på när fuktspärr monteras i bastuväggen. Montera aldrig två fuktspärrar i samma vägg utan att skapa ventilation mellan dessa. Gör man inte det skapas kondens mellan de två tätskikten som kan förosaka fuktproblem på sikt.  Ventilation måste finnas både upp- och nedtill.

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder