Bygga Bastu

Bastuns bänkar och sittytor kallas lav. Vid planering av bastulaven finns vissa minimimått som kan vara bra att känna till för att få en bra och väl fungerande bastu. Höjden mellan övre bastulav och tak bör vara 1000-1100 mm för en bastu upp till ca 4 m2.

En större bastu bör ha höjden 1100-1200 mm mellan övre bastulav och tak. Önskad längd på bastulav bör beräknas efter 600 mm per sittande person.
Önskar man en bastulav att ligga på bör den vara minst 1800 mm.
Djupet på den övre bastulaven varierar mellan 450-900 mm och bestäms av bastuns totala djup. Djupet på den nedre laven bör vara mellan 300-400 mm. Höjden mellan övre och nere bastulav bör vara ca. 450 mm.
Höjden mellan golv och första bastulav bör vara ca. 400 mm. Om bastun också skall ha plats för en rullstol bör en yta på ca. 1300x1300 mm reserveras.

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder