Bygga Bastu

Innan man börjar bygga bör man bestämma vilken typ av bastuaggregat som skall monteras. Bastuaggregatet är ju bastuns hjärta och har stor betydelse för resultatet. Val av bastuaggregat påverkar också bastuns utformning av lavar.

Att planera för bastuns ventilation är också mycket vikigt för att få en väl fungerande bastu. Om du inte väljer någon monteringsfärdig bastuinredning, utan istället väljer att bygga bastun i lösvirke.Börja med att bestämma hur stor bastun skall bli. Hur många personer är bastun tänkt att rymma? Man beräknar 0,8 m2 per person. 

Takhöjden där bastuaggregatet är tänkt att placeras måste ha tillräcklig höjd. Minimitakhöjden måste vara 1900 mm för bastuaggregat med effekt upp till 10,5 kW.
Bastuaggregat med effekt högre än 10,5 kW kräver minst 2100 mm takhöjd. Normal takhöjd i bastun anses vara ca. 2000-2100 mm. Högre än så behöver den normalt inte vara.

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder