Bygga Bastu

När du väljer till aggregat behöver du också veta vilket typ av bastubad du föredrar. Gillar du torra bad med hög temperatur eller vill du kunna variera dina bad mellan torra och bastubad med hög fuktighet? Läs i vår produktkatalog om de olika typer av aggregat som vi erbjuder, eller kontakta oss eller din närmaste återförsäljare så får du hjälp med dina val.

För att veta vilken effekt man ska ha på sitt aggregat, det vill säga hur många kW det bör ha, måste man räkna ut basturummets volym (m³). Detta gör du genom att multiplicera rummets area med takhöjden. Hur stor bastuvolym ett aggregat klarar varieriar mellan olíka fabrikat och modeller.

Basturummets material påverkar aggregatets effektbehov. För varje m² väggyta av tegel, betong och glas räknar man till 1,2 m³ till rummets totala volym. Det är viktigt att bastuns väggar är isolerade, och rätt ventilation är A och O för att en bastu ska fungera optimalt.

 

Vad händer om jag väljer fel storlek på aggregatet?

För hög effekt på aggregatet medför att bastun värms upp för snabbt. Det betyder att stenarna inte hinner bli tillräckligt varma och att man får dåligt med ånga badkastning och därmed dåligt bastubad.
För låg effekt medför att bastun värms upp mycket sakta och att aggregatet får arbeta onormalt hårt. Detta får till följd att aggregates livslängd förkortas.
Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer.

Beställ kostnadsfritt vår över 200-sidiga produktkatalog!  Här hittar du allt inom bastu för både privata- och offentliga miljöer. Katalogen finns även att ladda ner digitalt.

Bli inspirerad

Är du ute efter en inspirationsbilder så finns det här. Kom in och låt dig inspireras för att utveckla just din idé till verklighet!

Inspirationsbilder