Att välja rätt bastuaggregat

Bastuaggregat finns både som elektriska och vedeldade.

Elaggregaten finns både som golvstående eller vägghängda modeller. Här kan man välja om man vill ha inbyggd styrpanel  eller om man vill ha en separat styrpanel inuti eller utanför bastun. Att välja en separat styrpanel har sina fördelar då man styr aggregatet från en bekväm höjd och alla inställningar är lättåtkomliga. Vanliga funktioner på styrpaneler är inställbara start- och stopptider eller senarelagd start. Naturligtvis även temperaturinställning och beroende på modell reglering av fuktighet i bastun. Övriga funktioner är till exempel tända och släcka belysning, även möjlighet att kunna dimma belysningen och styra en eventuell mekanisk frånluftsfläkt. Andra möjligheter kan vara styrning via WIFI eller Internetkoppling för fjärrstyrning utanför det lokala nätverket.
Bastuaggregat med inbyggd styrpanel har ofta vreden placerade lägre ner mot golvet. Här kan man justera temperatur, drifttid och vanligtvis senarelagd start.
Aggregaten har olika utseende och rymmer olika stor stenmängd. Stenmängden avgör bland annat hur mycket ånga som kan skapas vid badkastning. Ett aggregat med stora mängder sten har möjlighet att skapa mer ånga och ger därmed fuktigare bad. Aggregat med större stenmängd har en något längre uppvärmningstid.

De vedeldade bastuugnarna är ursprunget till all bastukultur. Att bada i en vedeldad bastu är något alldeles speciellt. Man känner doften av ved, känner den mjuka, sköna värmen mot kroppen och kan se de förtrollande lågorna som speglar sig i väggar och tak. De vedeldade bastuugnarna passar lika bra i den lilla bastun som i den stora. Det som krävs är att man har en godkänd bastuskorsten. Uppvärmningstiden för en vedeldad bastu är ca 45 minuter. Även här är mängden sten avgörande för hur mycket ånga som kan skapas. Stenmagasinet fungerar även som en effektiv värmelagring. Beroende på stenmängd bevaras eftervärmen flera timmar efter avslutat bad.
Saknas dusch eller annan tvättmöjlighet kan tvättvatten kokas i ugnar med vattentank eller i tank som monteras på rökröret. Det heta vattnet blandas sedan ut till önskad temperatur.

Hur väljer jag rätt storlek och effekt på aggregatet?

För att få en optimal och kostnadseffektiv uppvärmning gäller det att veta vilken effekt man ska ha på bastuaggregatet, det vill säga vilken kW som krävs. För att veta vilken kW som behövs behöver man räkna ut bastuns volym i m³. Det gör man genom att multiplicera bastuns bredd, djup och takhöjd. Till exempel  B 2,0 x D 1,5 x H 2,3 =6,9 m³.
Hur stor kubik (m³) aggregatet klarar varierar beroende på modell och fabrikat.

Har man väggytor med tegel, betong, kakel eller glas kommer aggregatets effektbehov att påverkas. Då de nämnda materialen suger åt sig mycket av värmen kommer vi att behöva kompensera upp för den värmeförlust som sker. För varje m² väggyta med tegel, betong, kakel eller glas behöver vi lägga till 1,2 m³ till rummets totala volym. Denna kalkyl gäller för både elektriska och vedeldade ugnar.

För att man ska få en optimal och kostnadseffektiv uppvärmning är det viktigt att bastuns väggar är isolerade och ventilationen är rätt placerad.

Vad händer om jag väljer fel storlek på aggregatet?

Väljer du ett aggregat med för hög effekt värms bastun upp för snabbt vilket innebär att stenarna inte hinner bli tillräckligt varma. Är stenarna inte varma kommer du inte få någon ånga vid badkastning. Risken finns också att aggregatet stänger av sig när det nått önskad temperatur och endast jobbar i korta perioder vilket gör att stenarna kan hinna kallna.

Väljer du istället ett aggregat med alldeles för låg effekt kommer bastuns uppvärmningstid förlängas kraftigt och aggregatet kommer att få arbeta onödigt hårt. Till följd av detta kommer livslängden på aggregatet att förkortas. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer.

Ligger du på gränsen mellan två effektstorlekar rekommenderar vi dig att ta den effekten som klarar en större bastuvolym.

I vår katalog kan du se olika modeller av både elaggregat och vedeldade bastuugnar. Katalogen kan du även beställa hem kostnadsfritt.