Belysning i bastun

Belysningen är en viktig del i bastun. Det är här man kan göra mycket för att skapa en behaglig och avslappnande ljussättning. Det finns många sätt att ljussätta bastun. Belysning kan monteras i taket över bastuns sittytor samt över aggregatet. Belysningen kan placeras bakom ryggstöd, under lavens fronter mellan lavenivåerna och mot golv. Rekommendationen är att en ljusdimmer används för att justera nivån till önskat läge.

Belysningsalternativen är många och här kan man välja mellan traditionella 230V armaturer, ljusfiber, LED-belysning, ljuslister mm. I vissa fall går belysningen att få med färgväxling.

Ljusfiberbelysning i bastun är vanligt. Denna typ av belysning finns både som glas- och plastfiber. Kort beskrivet är ljusfiberbelysning glas-/plastfibertrådar som man antingen monterar i taket eller i inredningen som sedan kopplas till en LED-projektor. Glasfiber är att föredra då den effektivt leder ljuset dit man önskar och tål temperaturer upp till 180°C.
Till skillnad från plastfibern som inte bör installeras på en höjd där temperaturen överstiger 80°C. Kontakta gärna vår projektavdelning för tips och råd.

Ljuslister ger en jämn belysning till skillnad från ljusfiberbelysningen som ger en punktbelysning. Dessa lister är lämpliga att placera bakom ryggstödet eller under laven.