Vår Integritetspolicy

Ansvaret för kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete och alla medarbetare skall känna ett högt kvalitetsansvar. Våra kvalitetsmål ska utformas utifrån de faktorer som betyder mest för kunden och miljön.

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser, och där bör du läsa vilken policy som gäller för den aktuella webbplatsen. Vi använder oss av besöksinformation från hemsidan för att kunna ta ut statistik som berör besökarens beteende och intressen för att kunna förbättra våra tjänster och bemöta kundens behov.

Bli borttagen från våra register
Vi arbetar kontinuerligt med att hålla vår personuppgiftsbank aktuell och med korrekta uppgifter.
För att justera dina aktuella personuppgifter eller bli borttagen från våra register ring
tel.nr. +46 (0)16-13 70 00 eller maila till marknad@exacta-sweden.com.

Du har rätten att begära de uppgifter som finns samlade hos oss. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.