Vår Miljöpolicy

Vi skall vara flexibla och lyhörda för kundens, även slutkundens krav och önskemål. Mervärde skapas genom att kombinera våra kunskaper, miljötänkande och effektivt hanterande av våra resurser.

Leveranskvalitet
Vi ska leverera rätt produkt i rätt mängd, på rätt plats, med rätt pris och i rätt tid för kunden.

Trygga tjänster och produkter
Våra tjänster och produkter ska vara trygga för både kund och slutkund samt följa och beakta lagar och förordningar. I vårt dagliga arbete ska miljö och etik beaktas.

Engagerade medarbetare
Ett personligt, aktivt och synligt engagemang i kvalitetsfrågor krävs av varje anställd. Alla har ansvar för att reagera på fel och brister. Ledarna ska sätta mål, följa upp målen samt föregå med gott exempel.