Om Isolering och bastuns väggar

Viktigt är att bastuns väggar och tak är väl isolerade, minst 45 mm på väggar och 70 mm i tak.
Idag är det vanligt med stora glaspartier, kakel och klinker i bastun. Dessa material ger stor värmeförlust. Viktigt är att man dimensionerar volymen efter bastuns förutsättningar. Har man väl isolerade väggar och tak klädda med träpanel kan man följa tillverkarens rekommendationer vid val av aggregat. Har man istället glas, kakel eller klinker beräknas bastuns volym att öka med ca 1,0 m³ per m² glas, kakel eller klinker. Viktigt är också att man har en väl fungerande ventilation.

När det är dags att börja regla upp väggarna för bastun är det värt att tänka till om man ska ha ett vägghängt aggregat. Om så är fallet behöver nämligen väggen förstärkas där aggregatet skall monteras. Vid val av elektriska aggregat bör man redan nu tänka på eldragningen. Vid val av aggregat med separat styrpanel tillkommer även eldragning för termostater, styrpanelen och separata effektenheter.

 

En bra bastuvägg har följande uppbyggnad:

  1. Panel på bastuns invändiga väggar och tak.
  2. Gles, till exempel ca 20×70 mm.
  3. Aluminiumfolie (fuktspärr).
  4.  Isolering , minst 45 mm.
  5. Någon typ av väggskiva

Aluminiumfolien tjänar 3 syften:

  1. Den fungerar som fuktspärr.
  2. Den reflekterar värmen tillbaks in i bastun.
  3. Den styr också ventilation.

Viktigt att tänka på när fuktspärr monteras i bastuväggen. Montera aldrig två fuktspärrar i samma vägg utan att skapa ventilation mellan dessa. Gör man inte kan kondens bildas mellan de två tätskikten som på sikt kan förorsaka fuktproblem.