Val av trämaterial

Likt som med lavematerial är det tycke och smak som styr valet av träpanel till bastun. Idag finns ett stort utbud av paneler. Allt från traditionell granpanel till exklusiva paneler av ceder.

Exempel på ljusa eller trävita paneler är; obehandlad asp, gran och furu.

Exempel på mörka paneler är; värmebehandlad asp, al, ceder, radiata pine och magnolia.

Önskar man att få sin bastu i en annan kulör finns det panelskydd som är brytbara i hela NCS-skalan.

Panelen kan monteras både som stående eller liggande och breddmåtten varierar mellan 65-160 mm.
De två vanligaste profilerna heter STP och STS.
STP innebär att panelen har en rundad kant mellan panelerna medans STS har en rak kant. Står det sedan en siffra bakom, tex STS4, så innebär det att det kommer bli ett 4 mm spår mellan panelerna när de monteras ihop.

Hur monteras panelen?

Vanligtvis använder man sig av panelclips eller skjuter med dyckert eller klammer. Väljer man att skjuta panelen med spikpistol är det viktigt att man skråspikar vid panelens fjäder. Då får man en så gott som osynlig infästning.

Annat viktigt att tänka på?

Innan man tar sin bastu i bruk rekommenderar vi att man behandlar träpanelen med ett panelskydd. Det för att skydda panelen mot fukt och röta samt att göra den enklare att hålla ren.