Ventilation i bastun

Ventilation i bastun

En väl fungerande ventilation är avgörande för bastuns uppvärmning och livslängd både gällande bastuaggregat och bastuns inredning.
Bristfällig ventilation i bastun kan innebära att luftgenomströmningen inuti aggregatet nästan blir obefintlig och att värmen inte kommer ut i bastun på rätt sätt. Följden av detta blir en kraftig förlängd uppvärmningstid och i vissa fall når man inte önskad bastutemperatur.
Här beskrivs två väl fungerande ventilationsmodeller.
För privat bruk är ventilation genom självdrag det vanligaste, för offentlig miljö är det oftast mekanisk frånluft.
Enkelt förklarat är skillnaden mellan dessa att vid mekanisk frånluft så finns det en elektrisk fläkt (kanalfläkt eller liknande) som mekaniskt suger luften ut ur bastun och skapar då ett undertryck i bastun.
Vid självdrag så sker luftväxlingen genom att den kraftigt uppåtstigande luften från bastuaggregatet snabbt stiger mot taket och skapar därmed ett undertryck mot golvnivån där den svala luften kommer in.

Ventilation i bastun med självdrag

Vid ventilation genom självdrag bör man eftersträva följande:
Viktigt är att frånluftsventilen mynnar ut i samma utrymme som den inkommande
luften till bastun. Frånluft- och tilluftsventil bör placeras diagonalt så långt bort som
möjligt från varandra. Frånluftsventilen placeras ca. 500-600 mm från golv.
Tilluft sker under, bredvid eller strax intill bastuaggregatet. En 20-30 mm springa
under en glasdörr fungerar också som tilluft om aggregatet är placerat strax intill.

Ventilation enligt denna princip är energibesparande och ger bättre värmefördelningen
samt förkortar bastuns uppvärmningstid.

Ventilation i bastun med mekanisk frånluft

Luftmassa som är kallare än den omgivande temperaturen strävar alltid efter att
sjunka ned mot golvet. Rumstempererad luft sjunker alltså ned mot golvet som då
blandas med den varmare uppåtstigande luften i bastun.
För att inte skapa en kalluftzon i de nedre delarna i bastun, skall den inkommande
luftventilen placeras ovanför bastuaggregatet så att den blandas med den varma
cirkulerande luften från bastuaggregatet. Då skapas också en jämnare temperatur
i bastun. Tilluftsventilens placering skall vara i tak ovanför bastuaggregatet eller på
vägg minst 500 mm över bastuaggregatet.
Med en mekanisk frånluftsfläkt ventileras frånluften ut diagonalt så långt bort som möjligt från tilluften. Ventilen placeras ca 200 mm från golvnivå.

 

Genom rätt ventilation och bättre värmefördelning kan temperaturen i taket komma att sänkas med
ca 20 °C , då erhåller man nästan samma temperatur vid översta lavenivån som vid taket. Det spar
både energi och minskar slitaget på bastuns väggar och tak.
Bättre värmefördelning gör också att temperaturen mot golvet stiger (inga kalla fötter) men fortfarande
så finns en behaglig temperaturskillnad mellan lavenivåerna.